Bestuur

Het huidige bestuur van de “Stichting Mortuarium Denekamp” bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: J.G.M. Meinders.
Secretaris: A.B.M. Brandsma – Munsterman. (Mail)
Penningmeester: G. Flims.
Leden:
B.Brookhuis
W.l. Molendijk namens de Protestantse gemeente.
A.H.J. Schutte namens Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA.
J.F. Ensink op Reimer namens De geloofsgemeenschap de Heilige Nicolaas.
H.J.F Pikkemaat namens lijkwagenvereniging Denekamp en omstreken.