Privacyverklaring

De Stichting Mortuarium Denekamp zal bij een bezoek aan onze website geen cookies of IP-adressen vastleggen.

Peroonsgegevens die worden verwerkt
De Stichting Mortuarium Denekamp kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Mortuarium Denekamp, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Mortuarium Denekamp verstrekt. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres

Waarom Stichting Mortuarium Denekamp gegevens nodig heeft
Stichting Mortuarium Denekamp verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Stichting Mortuarium Denekamp uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Stichting Mortuarium Denekamp gegevens bewaart
De Stichting Mortuarium Denekamp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Stichting Mortuarium Denekamp verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Stichting Mortuarium Denekamp worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Gegevens bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Mortuarium Denekamp worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden en/of wijzigen van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@mortuarium-denekamp.nl . Stichting Mortuarium Denekamp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
De Stichting Mortuarium Denekamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Mortuarium Denekamp maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Mortuarium Denekamp verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Mortuarium Denekamp  op via naar  info@mortuarium-denekamp.nl.

MortuariumDenekamp.nl is een website van Stichting Mortuarium Denekamp is als volgt te bereiken:

Postadres:                                                                  Cliviastraat 16 7591 XK Denekamp
Vestigingsadres:                                                        Wiptoen 1 7591 VJ Denekamp
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
E-mailadres:                                                             info@mortuarium-denekamp.nl